تغییر برنامه آموزشی داروسازی برای دانشجویان خارجی

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا دکتر حمید اکبری در افتتاحیه بیست و هشتمین نشست شورای آموزش داروسازی و تخصصی با گرامیداشت یاد اساتید فقید رشته داروسازی گفت: جای اساتیدی همچون دکتر شفیعی دکتر فرسام و دکتر شریعت پناهی که نقش موثری در ارتقای علوم دارویی و توسعه آموزش این رشته داشته اند در این نشست خالی است. لازم است قدر اساتید را در زمان حیات بدانیم و از این سرمایه های ارزشمند در راستای توسعه حوزه داروسازی بهره برداری کنیم.اکبری اظهار داشت: از ابتدای دولت یازدهم اقدامات زیادی در راستای ارتقای علوم دارویی صورت گرفته که همه دانشکده ها و اساتید حوز...