۲ وجه مهم از مذاکرات برجامی با اروپا از زبان مشاور روحانی

درخواست حذف این مطلب
ایسنا نوشت: مشاور روحانی نوشت: مرکل و موگرینی صریح و روشن دو وجه از نگرش جدید اروپا به برجام را مطرح نمودند؛ وجوهی که ترکیب آن دو تبدیل برجام به توافقی ابزاری برای حصول آن چیزی است که در برجام سخنی از آن نیست.