هنر می تواند بر روی کرامت انسانی تاثیر گذار باشد

درخواست حذف این مطلب
â«آیین اختتامیه دومین جشنواره فرهنگ، هنر و صنعت â» با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و شهردار منطقه۲۱ برگزار شد.